ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  Фактично за 2015р. Темпи зростання, %
грудень 2015р. до 2015р. до 2014р. довідково: 2014р. до 2013р.
листопада 2015р. грудня 2014р.
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), тис.грн.
16558210,71
х
х
х
х
Індекс промислової продукції
х
91,3
94,6
98,6
103,2
Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва
х
х
х
95,4
106,3
Виробництво основних видів продукції тваринництва
 
 
 
 
 
м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), тис.т
159,1
129,5
105,8
100,1
111,4
молоко, тис.т
425,1
84,2
90,8
92,6
98,4
яйця, млн.шт.
193,9
67,3
92,5
101,9
102,7
Індекс будівельної продукції2
х
х
х
132,3
86,7
Вантажооборот, млн.ткм
1378,2
102,5
104,8
112,2
87,9
Пасажирооборот, млн.пас.км
2059,9
86,4
98,5
89,3
101,2
Експорт товарів, млн.дол.США
569,91
х
х
90,23
108,43
Імпорт товарів, млн.дол.США
548,21
х
х
78,13
69,43
Сальдо (+, –), млн.дол.США
21,71
х
х
х
х
Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.
26502,3
х
х
86,5
96,4
Середньомісячна заробітна плата одного працівника
 
 
 
 
 
номінальна, грн.
32071
99,64
126,25
119,63
104,83
реальна, у %
х
97,84
85,65
77,63
94,13
Заборгованість із виплати заробітної плати6, млн.грн.
30,6
139,4
219,3
х
503,8
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб
11,7
110,4
104,9
х
х
Індекс споживчих цін
х
100,7
143,3
143,37
125,97

1Січень–листопад 2015р.

2 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м.Севастополя.

3 Січень–листопад до січня–листопада.

4Листопад 2015р. до жовтня 2015р.

5Листопад 2015р. до листопада 2014р.

6Станом на 1 грудня 2015р.

7Грудень до грудня попереднього року.

 

Інформацію оновлено 29 Січня 2016