ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 
Фактично
за
2016р.
Темпи зростання, зниження у %
грудень 2016р. до
2016р. до
2015р.
довідково: 2015р. до 2014р.
листопада 2016р.
грудня 2015р.
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб
9,2
110,2
78,4
х
х
Середньомісячна заробітна плата одного працівника
 
 
 
 
 
номінальна, грн
39471
100,62
115,83
123,04
119,64
реальна, у %
х
99,62
104,83
108,94
77,64
Заборгованість із виплати заробітної плати5, тис.грн
13490,7
107,8
44,1
х
219,3
Індекс споживчих цін
х
101,0
111,8
111,86
143,36
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), млн.грн
19522,71
х
х
х
х
Індекс промислової продукції
х
91,3
110,5
99,8
98,6
Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва
х
х
х
102,1
95,4
Виробництво основних видів продукції тваринництва
 
 
 
 
 
м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), тис.т
164,0
121,1
102,5
103,1
100,0
молоко, тис.т
412,3
86,4
100,5
97,0
92,6
яйця, млн.шт.
202,1
60,3
110,8
104,2
101,9
Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн
1291060
х
х
х
х
Індекс будівельної продукції
х
х
х
100,9
133,8
Експорт товарів, млн.дол.США
564,11
х
х
96,64
92,44
Імпорт товарів, млн.дол.США
1038,71
х
х
182,44
81,14
Сальдо (+, –), млн.дол.США
–474,61
х
х
х
х
Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.
27763,1
х
х
100,1
87,0
Вантажооборот, млн.ткм
1435,5
103,0
106,4
104,0
112,4
Пасажирооборот, млн.пас.км
2010,1
101,1
106,8
97,5
89,4

1Січень–листопад 2016р.

2 Листопад 2016р. до жовтня 2016р.

3 Листопад 2016р. до листопада 2015р.

4Січень-листопад до січня-листопада.

5Станом на 1 грудня 2016р.

6Грудень до грудня попереднього року.

 

Інформацію оновлено 01 Лютого 2017