Використання палива

 
У січні 2017р.1,
тис.т
Приріст, зниження (–) у січні
2017р., у % до
грудня 2016р.
січня 2016р.
Вугілля кам’яне
3,2
–37,7
–15,0
Нафта сира, включаючи газовий конденсат
Газ природний, млн.м3
88,6
5,6
3,4
Бензин моторний2
1,0
25,9
49,8
Газойлі (паливо дизельне)2
5,2
–20,7
11,6
Пропан і бутан скраплені2
0,1
х
х
Мазути топкові важкі
x
x

1За даними вибіркового методу обстеження.

2Без урахування обсягів продажу населенню через АЗС.

Довідково: продано населенню через АЗС бензину моторного – 2,1 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 4,1 тис.т., пропану і бутану скраплених – 0,8 тис.т.

 

Інформацію оновлено 27 Лютого 2017