Використання палива

 
У травні 2017р.1,
тис.т
Приріст, зниження (–) у травні
2017р., у % до
квітня 2017р.
травня 2016р.
Вугілля кам’яне
1,0
0,5
–41,6
Вугілля буре
Нафта сира, включаючи газовий конденсат
Газ природний, млн.м3
16,5
–47,4
20,0
Бензин моторний2
1,3
8,3
55,6
Газойлі (паливо дизельне)2
8,2
0,4
24,4
Пропан і бутан скраплені2
0,3
3,6
Мазути топкові важкі
0,0
88,0
–9,4

1 За даними вибіркового методу обстеження.

2 Без урахування обсягів продажу населенню через АЗС.

Довідково: продано населенню через АЗС бензину моторного –2,4 тис.т, газойлів (палива дизельного) –4,4 тис.т, пропану і бутану скраплених – 1,0 тис.т. 

 

Інформацію оновлено 27 Червня 2017