Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти

 
 За грудень 2012р., тис.т
Приріст, зниження (–) за грудень 2012р.,
 у % до
листопада 2012р.
Грудня 2011р.
Вугілля кам’яне
8,4
14,7
–0,2
Нафта сира, включаючи газовий конденсат
Бензин моторний
1,2
–9,1
–13,6
Газойлі (паливо дизельне)
5,1
–26,8
–10,3
Мазути топкові важкі
0,1
–86,0
120,8
Довідково: продано населенню через АЗС бензину моторного – 3,4 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 6,3 тис.т.