Запаси палива

 
На 1 квітня
2017р.1,2,
тис.т
Приріст, зниження (–)
на 1 квітня 2017р., у % до
1 березня 2017р.
1 квітня 2016р.
Вугілля кам’яне
2,7
–60,6
–85,1
Вугілля буре
Нафта сира, включаючи газовий конденсат
Бензин моторний
3,9
–3,6
–79,9
Газойлі (паливо дизельне)
6,6
12,3
–60,5
Пропан і бутан скраплені
0,3
7,1
Мазути топкові важкі
0,0
–15,0
–56,3

1За даними вибіркового методу обстеження.

2 Відображаються залишки на кінець звітного місяця.

 

Інформацію оновлено 26 Квітня 2017