Залишки енергетичних матеріалів та продуктів  перероблення нафти у споживачів та постачальників

 
 
На 1 січня 2013р.,
тис.т
Приріст, зниження (–) <  на  1 січня 2013р., у % до
1 грудня 2012р.
1 січня 2012р.
Вугілля кам’яне
81,7
–1,1
114,3
Нафта сира, включаючи газовий конденсат
Бензин моторний
29,2
–18,8
–19,4
Газойлі (паливо дизельне)
24,6
–4,3
–11,6
Мазути топкові важкі
0,8
–3,9
4,0