Залишки енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти у споживачів та постачальників

 
На 1 січня 2014р.,
тис.т
Приріст, зниження (–)
на  1 січня 2014р., у % до
1 грудня 2013р.
1 січня 2013р.
Вугілля кам’яне
52,4
–3,8
–35,8
Нафта сира, включаючи газовий конденсат
Бензин моторний
23,6
13,6
–19,3
Газойлі (паливо дизельне)
17,8
33,7
–27,5
Мазути топкові важкі
0,9
–4,5
7,5