Кількість діючих суб’єктів господарювання
за видами економічної діяльності у 2021 році

 
Код за
КВЕД-
2010
Усього,
одиниць
У тому числі
підприємства
фізичні особи-підприємці
одиниць
у відсотках
до загальної
кількості діючих
підприємств
одиниць
у відсотках
до загальної
кількості
діючих фізичних
осіб-підприємців
Усього
 
41089
6280
100,0
34809
100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

A
1381
967
15,4
414
1,2

Промисловість

B+C+D+E
2415
871
13,9
1544
4,4

Будівництво

F
990
468
7,4
522
1,5

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G
20627
1782
28,4
18845
54,1

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H
2920
476
7,6
2444
7,0

Тимчасове розміщування й організація харчування

I
1328
117
1,9
1211
3,5

Інформація та телекомунікації

J
3190
146
2,3
3044
8,7

Фінансова та страхова діяльність

K
209
35
0,6
174
0,5

Операції з нерухомим майном

L
1405
623
9,9
782
2,3

Професійна, наукова та технічна діяльність

M
2028
352
5,6
1676
4,8

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N
794
214
3,4
580
1,7

Освіта

P
247
40
0,6
207
0,6

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q
918
112
1,8
806
2,3

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R
228
25
0,4
203
0,6

Надання інших видів послуг

S
2409
52
0,8
2357
6,8

Примітки.

1. Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

2. Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів та проведених дооцінок показників.

Інформацію оновлено 29 Вересня 2023 p.