Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2011 році1

 
Всього,
одиниць
У тому числі
великі
підприємства
середні
підприємства
малі
підприємства
з них
мікропідприємства
одиниць
у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності
одиниць
у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності
одиниць
у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності
одиниць
у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності
Всього2
4896
10
0,2
359
7,3
4527
92,5
3581
73,1
у тому числі
 
 
 
 
 
 
 
 
 
сільське, лісове та рибне господарство
846
85
10,0
761
90,0
630
74,5
промисловість
691
5
0,7
116
16,8
570
82,5
368
53,3
будівництво
415
32
7,7
383
92,3
286
68,9
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
1456
5
0,3
52
3,6
1399
96,1
1163
79,9
транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
233
19
8,2
214
91,8
159
68,2
тимчасове розміщування й організація харчування
135
8
5,9
127
94,1
80
59,3
інформація та телекомунікації
117
3
2,6
114
97,4
95
81,2
фінансова та страхова діяльність
42
42
100,0
38
90,5
операції з нерухомим майном
360
18
5,0
342
95,0
288
80,0
професійна, наукова та технічна діяльність
285
11
3,9
274
96,1
243
85,3
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
175
7
4,0
168
96,0
131
74,9
освіта
18
3
3
3
3
15
83,3
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
38
4
10,5
34
89,5
22
57,9
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
14
...3
3
3
3
11
78,6
надання інших видів послуг
71
3
3
3
3
52
73,2

1Групування інформації за видами економічної діяльності здійснюється згідно з Класифікацією видів економічної діяльності (ДК 009-2010), затвердженою наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457 "Про затвердження та скасування національних класифікаторів".

2Дані наведено без банків, бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2011 році.

3 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".