Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2012 році1

 
Всього, одиниць
У тому числі
великі підприємства
середні підприємства
малі підприємства
з них
мікропідприємства
одиниць
у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності
одиниць
у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності
одиниць
у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності
одиниць
у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності
Всього2
5177
12
0,2
349
6,8
4816
93,0
3865
74,7
у тому числі
 
 
 
 
 
 
 
 
 
сільське, лісове та рибне господарство
964
75
7,8
889
92,2
757
78,5
промисловість
680
8
1,2
106
15,6
566
83,2
356
52,4
будівництво
423
33
7,8
390
92,2
302
71,4
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
1512
4
0,3
56
3,7
1452
96,0
1219
80,6
транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
264
19
7,2
245
92,8
184
69,7
тимчасове розміщування й організація харчування
125
8
6,4
117
93,6
76
60,8
інформація та телекомунікації
115
3
3
3
3
93
80,9
фінансова та страхова діяльність
41
3
3
3
3
36
87,8
операції з нерухомим майном
419
23
5,5
396
94,5
342
81,6
професійна, наукова та технічна діяльність
316
10
3,2
306
96,8
269
85,1
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
162
10
6,2
152
93,8
114
70,4
освіта
22
3
3
3
3
18
81,8
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
37
3
8,1
34
91,9
21
56,8
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
17
3
3
3
3
14
82,4
надання інших видів послуг
80
3
3
3
3
64
80,0

Групування інформації за видами економічної діяльності здійснюється згідно з Класифікацією видів економічної діяльності (ДК 009-2010), затвердженою наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457 "Про затвердження та скасування національних класифікаторів".

Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.

Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".