Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2014 році

 
Усього,
одиниць
У тому числі
великі
підприємства
середні
підприємства
малі
підприємства
з них
мікропідприємства
одиниць
у % до загального показника відповідного виду
діяльності
одиниць
у % до загального показника відповідного виду діяльності
одиниць
у % до загального показника відповідного виду діяльності
одиниць
у % до загального показника відповідного виду діяльності
Усього1
5516
10
0,2
294
5,3
5212
94,5
4402
79,8
у тому числі
 
 
 
 
 
 
 
 
 
сільське, лісове та рибне господарство
1015
62
6,1
953
93,9
837
82,5
промисловість
707
7
1,0
101
14,3
599
84,7
428
60,5
будівництво
420
18
4,3
402
95,7
332
79,0
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
1609
3
0,2
59
3,7
1547
96,1
1339
83,2
транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
295
15
5,1
280
94,9
225
76,3
тимчасове розміщування й організація харчування
124
4
3,2
120
96,8
92
74,2
інформація та телекомунікації
129
1
0,8
128
99,2
111
86,0
фінансова та страхова діяльність
38
38
100,0
35
92,1
операції з нерухомим майном
496
18
3,6
478
96,4
426
85,9
професійна, наукова та технічна діяльність
352
6
1,7
346
98,3
318
90,3
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
177
8
4,5
169
95,5
132
74,6
освіта
27
1
3,7
26
96,3
25
92,6
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
38
38
100,0
26
68,4
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
15
1
6,7
14
93,3
12
80,0
надання інших видів послуг
74
74
100,0
64
86,5

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.

 

Інформацію оновлено 21 Жовтня 2015