Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2016 році

  Усього, одиниць У тому числі
великі підприємства середні підприємства малі підприємства з них
мікропідприємства
од у % до загального показника відповідного виду діяльності од у % до загального показника відповідного виду діяльності од у % до загального показника відповідного виду діяльності од у % до загального показника відповідного виду діяльності
Усього1
5041
5
0,1
303
6,0
4733
93,9
3950
78,4
у тому числі
 
 
 
 
 
 
 
 
 
сільське, лісове та рибне господарство
878
61
6,9
817
93,1
716
81,5
промисловість
671
3
0,5
109
16,2
559
83,3
380
56,6
будівництво
372
19
5,1
353
94,9
285
76,6
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
1392
2
0,1
55
4,0
1335
95,9
1148
82,5
транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
294
16
5,4
278
94,6
211
71,8
тимчасове розміщування й організація харчування
107
3
2,8
104
97,2
83
77,6
інформація та телекомунікації
126
126
100,0
107
84,9
фінансова та страхова діяльність
39
39
100,0
37
94,9
операції з нерухомим майном
525
15
2,9
510
97,1
464
88,4
професійна, наукова та технічна діяльність
327
7
2,1
320
97,9
285
87,2
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
153
15
9,8
138
90,2
112
73,2
освіта
24
24
100,0
20
83,3
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
42
2
4,8
40
95,2
26
91,9
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
18
1
5,6
17
94,4
13
72,2
надання інших видів послуг
73
73
100,0
63
86,3

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ та без урахування зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.

 

Інформацію оновлено 23 Червня 2017