Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання
за видами економічної діяльності у 2021 році

 
Код за
КВЕД-
2010
Усього,
осіб
У тому числі
підприємства
фізичні особи-підприємці
осіб
у відсотках
до загальної
кількості
зайнятих
працівників
осіб
у відсотках
до загальної
кількості
зайнятих
працівників
Усього
 
180513
114150
100,0
66363
100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

A
11403
10641
9,3
762
1,1

Промисловість

B+C+D+E
45545
41037
35,9
4508
6,8

Будівництво

F
6699
5653
4,9
1046
1,6

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G
58132
22781
20,0
35351
53,3

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H
13807
6976
6,1
6831
10,3

Тимчасове розміщування й організація харчування

I
5872
952
0,8
4920
7,4

Інформація та телекомунікації

J
4344
976
0,9
3368
5,1

Фінансова та страхова діяльність

K
к
к
к
199
0,3

Операції з нерухомим майном

L
3617
2505
2,2
1112
1,7

Професійна, наукова та технічна діяльність

M
3922
1852
1,6
2070
3,1

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N
3159
2238
2,0
921
1,4

Освіта

P
659
299
0,3
360
0,5

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q
19178
17588
15,4
1590
2,4

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R
709
320
0,3
389
0,6

Надання інших видів послуг

S
к
к
к
2936
4,4

Примітки.

1. Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

2. Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів та проведених дооцінок показників.

3. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності.

Інформацію оновлено 29 Вересня 2023 p.