Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами
за видами економічної діяльності у 2016 році

 
Усього, осіб
У тому числі
великі
підприємства
середні
підприємства
малі
підприємства
з них
мікропідприємства
осіб
у % до загального показника відповідного виду діяльності
осіб
у % до загального показника відповідного виду діяльності
осіб
у % до загального показника відповідного виду
діяльності
осіб
у % до загального показника відповідного виду діяльності
Усього1
99514
9728
9,8
61315
61,6
28471
28,6
11510
11,6
у тому числі
 
 
 
 
 
 
 
 
 
сільське, лісове та рибне господарство
13292
9068
68,2
4224
31,8
1984
14,9
промисловість
42347
2
2
2
2
5350
12,6
1261
3,0
будівництво
5174
2812
54,3
2362
45,7
922
17,8
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
20580
2
2
2
2
6813
33,1
3024
14,7
транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
5502
3614
65,7
1888
34,3
667
12,1
тимчасове розміщування й організація харчування
1152
304
26,4
848
73,6
310
26,9
інформація та телекомунікації
704
704
100,0
351
49,9
фінансова та страхова діяльність
136
136
100,0
88
64,7
операції з нерухомим майном
4575
2046
44,7
2529
55,3
1495
32,7
професійна, наукова та технічна діяльність
2098
512
24,4
1586
75,6
762
36,3
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
2348
1425
60,7
923
39,3
283
12,1
освіта
146
146
100,0
37
25,3
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
829
2
2
2
2
124
15,0
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
277
2
2
2
2
20
7,2
надання інших видів послуг
354
354
100,0
182
51,4

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 20 Жовтня 2017