Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання
за видами економічної діяльності у 2021 році

 
Код за
КВЕД-
2010
Усього,
осіб
У тому числі
підприємства
фізичні особи-підприємці
осіб
у відсотках
до загальної
кількості
зайнятих
працівників
осіб
у відсотках
до загальної
кількості
зайнятих
працівників
Усього
 
180513
114150
100,0
66363
100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

A
11403
10641
9,3
762
1,1

Промисловість

B+C+D+E
45545
41037
35,9
4508
6,8

Будівництво

F
6699
5653
4,9
1046
1,6

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G
58132
22781
20,0
35351
53,3

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H
13807
6976
6,1
6831
10,3

Тимчасове розміщування й організація харчування

I
5872
952
0,8
4920
7,4

Інформація та телекомунікації

J
4344
976
0,9
3368
5,1

Фінансова та страхова діяльність

K
329
130
0,1
199
0,3

Операції з нерухомим майном

L
3617
2505
2,2
1112
1,7

Професійна, наукова та технічна діяльність

M
3922
1852
1,6
2070
3,1

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N
3159
2238
2,0
921
1,4

Освіта

P
659
299
0,3
360
0,5

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q
19178
17588
15,4
1590
2,4

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R
709
320
0,3
389
0,6

Надання інших видів послуг

S
3138
202
0,2
2936
4,4

Примітки.

1. Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

2. Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів та проведених дооцінок показників.

Інформацію оновлено 29 Вересня 2023 p.