Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами
за видами економічної діяльності у 2011 році1

 
 
Всього,
осіб
У тому числі
великі
підприємства
середні
підприємства
малі
підприємства
з них
мікропідприємства
осіб
у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності
осіб
у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності
осіб
у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності
осіб
у % до
загальної кількості
зайнятих працівників відповідного
виду діяльності
Всього2
114801
17973
15,6
63446
55,3
33382
29,1
11237
9,8
у тому числі
 
 
 
 
 
 
 
 
 
сільське, лісове та рибне господарство
14960
10235
68,4
4725
31,6
1577
10,5
промисловість
45716
6630
14,5
33254
72,7
5832
12,8
1217
2,7
будівництво
6515
3258
50,0
3257
50,0
942
14,5
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
26823
11343
42,3
6568
24,5
8912
33,2
3506
13,1
транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
6125
4292
70,1
1833
29,9
578
9,4
тимчасове розміщування й організація харчування
2173
753
34,7
1420
65,3
357
16,4
інформація та телекомунікації
928
285
30,7
643
69,3
284
30,6
фінансова та страхова діяльність
183
183
100,0
99
54,1
операції з нерухомим майном
3874
1601
41,3
2273
58,7
980
25,3
професійна, наукова та технічна діяльність
1987
519
26,1
1468
73,9
760
38,2
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
3169
1679
53,0
1490
47,0
444
14,0
освіта
312
3
3
3
3
78
25,0
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
1114
660
59,2
454
40,8
116
10,4
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
211
3
3
3
3
76
36,0
надання інших видів послуг
711
3
3
3
3
223
31,4

1Групування інформації за видами економічної діяльності здійснюється згідно з Класифікацією видів економічної діяльності (ДК 009-2010), затвердженою наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457 "Про затвердження та скасування національних класифікаторів".

2Дані наведено без банків, бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2011 році.

3Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".