Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами
за видами економічної діяльності у 2012 році1

 
Всього,
осіб
У тому числі
великі підприємства
середні підприємства
малі підприємства
з них
мікропідприємства
осіб
у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності
осіб
у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності
осіб
у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності
осіб
у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності
Всього2
113907
24776
21,8
55700
48,9
33431
29,3
11170
9,8
у тому числі
 
 
 
 
 
 
 
 
 
сільське, лісове та рибне господарство
14240
9113
64,0
5127
36,0
1708
12,0
промисловість
45402
12141
26,8
26932
59,3
6329
13,9
1357
3,0
будівництво
6621
3558
53,7
3063
46,3
940
14,2
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
27316
12635
46,2
6221
22,8
8460
31,0
3386
12,4
транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
6432
4270
66,4
2162
33,6
664
10,3
тимчасове розміщування й організація харчування
1940
766
39,5
1174
60,5
280
14,4
інформація та телекомунікації
955
3
3
3
3
334
35,0
фінансова та страхова діяльність
150
3
3
3
3
82
54,7
операції з нерухомим майном
4073
1839
45,2
2234
54,8
1004
24,7
професійна, наукова та технічна діяльність
2044
557
27,3
1487
72,7
717
35,1
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
2799
1405
50,2
1394
49,8
300
10,7
освіта
230
3
3
3
3
42
18,3
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
927
531
57,3
396
42,7
103
11,1
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
282
3
3
3
3
42
14,9
надання інших видів послуг
496
3
3
3
3
211
42,5

Групування інформації за видами економічної діяльності здійснюється згідно з Класифікацією видів економічної діяльності (ДК 009-2010), затвердженою наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457 "Про затвердження та скасування національних класифікаторів".

Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.

Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".