Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами
за видами економічної діяльності у 2014 році

 
Усього,
осіб
У тому числі
великі
підприємства
середні
підприємства
малі
підприємства
з них
мікропідприємства
осіб
у % до загального показника відповідного виду діяльності
осіб
у % до загального показника відповідного виду
діяльності
осіб
у % до загального показника відповідного виду
діяльності
осіб
у % до загального показника відповідного виду діяльності
Усього1
99582
13641
13,7
54805
55,0
31136
31,3
12662
12,7
у тому числі
 
 
 
 
 
 
 
 
 
сільське, лісове та рибне господарство
12934
7948
61,5
4986
38,5
2288
17,7
промисловість
42821
7908
18,5
28427
66,4
6486
15,1
1824
4,3
будівництво
5538
2614
47,2
2924
52,8
1110
20,0
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
21307
5733
26,9
8125
38,1
7449
35,0
3538
16,6
транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
5554
3568
64,2
1986
35,8
746
13,4
тимчасове розміщування й організація харчування
1346
362
26,9
984
73,1
298
22,1
інформація та телекомунікації
842
2
2
2
2
378
44,9
фінансова та страхова діяльність
121
121
100,0
87
71,9
операції з нерухомим майном
3436
1580
46,0
1856
54,0
954
27,8
професійна, наукова та технічна

діяльність

1764
416
23,6
1348
76,4
776
44,0
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
2737
1413
51,6
1324
48,4
265
9,7
освіта
148
2
2
2
2
48
32,4
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
346
346
100,0
109
31,5
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
280
2
2
2
2
28
10,0
надання інших видів послуг
408
408
100,0
213
52,2

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.

2 Дані вилучено з метою забезпечення виконання Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

Інформацію оновлено 21 Жовтня 2015