Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами
за видами економічної діяльності у 2016 році

  Усього, осіб У тому числі
великі підприємства середні підприємства малі підприємства з них
мікропідприємства
осіб у % до загального показника відповідного виду діяльності осіб у % до загального показника відповідного виду діяльності осіб у % до загального показника відповідного виду діяльності осіб у % до загального показника відповідного виду діяльності
Усього1
98541
9728
9,9
60047
60,9
28766
29,2
12206
12,4
у тому числі
 
 
 
 
 
 
 
 
 
сільське, лісове та рибне господарство
13185
8968
68,0
4217
32,0
1977
15,0
промисловість
42159
2
2
2
2
5432
12,9
1300
3,1
будівництво
5063
2730
53,9
2333
46,1
909
18,0
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
20923
2
2
2
2
7159
34,2
3688
17,6
транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
5362
3476
64,8
1886
35,2
654
12,2
тимчасове розміщування й організація харчування
1184
304
25,7
880
74,3
341
28,8
інформація та телекомунікації
723
723
100,0
356
49,2
фінансова та страхова діяльність
136
136
100,0
88
64,7
операції з нерухомим майном
3641
1171
32,2
2470
67,8
1465
40,2
професійна, наукова та технічна діяльність
2076
512
24,7
1564
75,3
775
37,3
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
2474
1625
65,7
849
34,3
281
11,4
освіта
145
145
100,0
36
24,8
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
829
2
2
2
2
124
15,0
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
287
2
2
2
2
30
10,5
надання інших видів послуг
354
354
100,0
182
51,4

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ та без урахування зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.

 

Інформацію оновлено 23 Червня 2017