Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами
за видами економічної діяльності у 2016 році

 
Усього,
осіб
У тому числі
великі
підприємства
середні
підприємства
малі
підприємства
з них
мікропідприємства
осіб
у % до загального показника відповідного виду діяльності
осіб
у % до загального показника відповідного виду діяльності
осіб
у % до загального показника відповідного виду діяльності
осіб
у % до загального показника відповідного виду діяльності
Усього1
97597
9728
10,0
61274
62,8
26595
27,2
9802
10,0
у тому числі
 
 
 
 
 
 
 
 
 
сільське, лісове та рибне господарство
12696
9059
71,4
3637
28,6
1428
11,2
промисловість
42189
2
2
2
2
5200
12,3
1158
2,7
будівництво
5073
2801
55,2
2272
44,8
836
16,5
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
20163
2
2
2
2
6401
31,7
2637
13,1
транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
5403
3608
66,8
1795
33,2
579
10,7
тимчасове розміщування й організація харчування
1105
304
27,5
801
72,5
277
25,1
інформація та телекомунікації
666
666
100,0
320
48,0
фінансова та страхова діяльність
130
 
130
100,0
82
63,1
операції з нерухомим майном
4331
2046
47,2
2285
52,8
1274
29,4
професійна, наукова та технічна діяльність
1968
512
26,0
1456
74,0
636
32,3
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
2299
1423
61,9
876
38,1
240
10,4
освіта
134
134
100,0
26
19,4
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
827
2
2
2
2
122
14,8
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
270
2
2
2
2
16
5,9
надання інших видів послуг
343
343
100,0
171
49,9

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 20 Жовтня 2017