Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання
за видами економічної діяльності у 2021 році

 
Код за
КВЕД-
2010
Усього,
осіб
У тому числі
підприємства
фізичні особи-підприємці
осіб
у відсотках
до загальної
кількості
найманих
працівників
осіб
у відсотках
до загальної
кількості
найманих
працівників
Усього
 
143853
112299
100,0
31554
100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

A
10359
10011
8,9
348
1,1

Промисловість

B+C+D+E
43830
40866
36,4
2964
9,4

Будівництво

F
6048
5524
4,9
524
1,7

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G
38859
22353
19,9
16506
52,3

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H
11277
6890
6,1
4387
13,9

Тимчасове розміщування й організація харчування

I
4629
920
0,8
3709
11,8

Інформація та телекомунікації

J
1258
934
0,8
324
1,0

Фінансова та страхова діяльність

K
к
к
к
25
0,1

Операції з нерухомим майном

L
2718
2388
2,1
330
1,0

Професійна, наукова та технічна діяльність

M
2134
1740
1,6
394
1,2

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N
2527
2186
1,9
341
1,1

Освіта

P
446
293
0,3
153
0,5

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q
18365
17581
15,7
784
2,5

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R
494
308
0,3
186
0,6

Надання інших видів послуг

S
к
к
к
579
1,8

Примітки.

1. Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

2. Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів та проведених дооцінок показників.

3. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності.

Інформацію оновлено 29 Вересня 2023 p.