Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами
за видами економічної діяльності у 2011 році1

 
Всього,
осіб
У тому числі
великі
підприємства
середні
підприємства
малі
підприємства
з них
мікропідприємства
осіб
у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності
осіб
у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності
осіб
у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності
осіб
у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності
Всього2
113473
17973
15,8
63385
55,9
32115
28,3
10799
9,5
у тому числі
 
 
 
 
 
 
 
 
 
сільське, лісове та рибне господарство
14887
10231
68,7
4656
31,3
1557
10,5
промисловість
45556
6630
14,5
33244
73,0
5682
12,5
1188
2,6
будівництво
6418
3257
50,7
3161
49,3
915
14,3
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
26519
11343
42,8
6567
24,7
8609
32,5
3393
12,8
транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
5980
4252
71,1
1728
28,9
543
9,1
тимчасове розміщування й організація харчування
2144
753
35,1
1391
64,9
350
16,3
інформація та телекомунікації
912
285
31,3
627
68,7
277
30,4
фінансова та страхова діяльність
176
176
100,0
95
54,0
операції з нерухомим майном
3683
1600
43,4
2083
56,6
898
24,4
професійна, наукова та технічна діяльність
1860
519
27,9
1341
72,1
695
37,4
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
3044
1675
55,0
1369
45,0
414
13,6
освіта
312
3
3
3
3
78
25,0
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
1090
660
60,6
430
39,4
110
10,1
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
202
3
3
3
3
71
35,1
надання інших видів послуг
690
3
3
3
3
215
31,2

1Групування інформації за видами економічної діяльності здійснюється згідно з Класифікацією видів економічної діяльності (ДК 009-2010), затвердженою наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457 "Про затвердження та скасування національних класифікаторів".

2Дані наведено без банків, бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2011 році.

3Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".