Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами
за видами економічної діяльності у 2012 році1

 
Всього,
осіб
У тому числі
великі підприємства
середні підприємства
малі підприємства
з них
мікропідприємства
осіб
у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності
осіб
у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності
осіб
у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності
осіб
у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності
Всього2
112042
24775
22,1
55636
49,7
31631
28,2
10438
9,3
у тому числі
 
 
 
 
 
 
 
 
 
сільське, лісове та рибне господарство
13912
9086
65,3
4826
34,7
1601
11,5
промисловість
45189
12140
26,9
26915
59,5
6134
13,6
1250
2,8
будівництво
6440
3552
55,2
2888
44,8
882
13,7
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
26725
12635
47,3
6218
23,3
7872
29,4
3163
11,8
транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
6303
4265
67,7
2038
32,3
617
9,8
тимчасове розміщування й організація харчування
1887
766
40,6
1121
59,4
260
13,8
інформація та телекомунікації
913
3
3
3
3
310
34,0
фінансова та страхова діяльність
148
3
3
3
3
80
54,1
операції з нерухомим майном
3925
1839
46,9
2086
53,1
931
23,7
професійна, наукова та технічна діяльність
1988
557
28,0
1431
72,0
688
34,6
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
2732
1401
51,3
1331
48,7
285
10,4
освіта
227
3
3
3
3
40
17,6
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
902
531
58,9
371
41,1
94
10,4
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
273
3
3
3
3
38
13,9
надання інших видів послуг
478
3
3
3
3
199
41,6

Групування інформації за видами економічної діяльності здійснюється згідно з Класифікацією видів економічної діяльності (ДК 009-2010), затвердженою наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457 "Про затвердження та скасування національних класифікаторів".

Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.

Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".