Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами
за видами економічної діяльності у 2014 році

 
Усього,
осіб
У тому числі
великі
підприємства
середні
підприємства
малі
підприємства
з них
мікропідприємства
осіб
у % до загального показника відповідного виду діяльності
осіб
у % до загального показника відповідного виду діяльності
осіб
у % до загального показника відповідного виду діяльності
осіб
у % до загального показника відповідного виду діяльності
Усього1
97663
13641
14,0
54754
56,0
29268
30,0
10931
11,2
у тому числі
 
 
 
 
 
 
 
 
 
сільське, лісове та рибне господарство
12244
7929
64,8
4315
35,2
1645
13,4
промисловість
42605
7908
18,6
28423
66,7
6274
14,7
1646
3,9
будівництво
5450
2613
47,9
2837
52,1
1027
18,8
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
20838
5733
27,5
8115
38,9
6990
33,6
3105
14,9
транспорт, складське господарство,

поштова та кур’єрська діяльність

5476
3557
65,0
1919
35,0
687
12,5
тимчасове розміщування й організація харчування
1298
362
27,9
936
72,1
262
20,2
інформація та телекомунікації
809
2
2
2
2
354
43,8
фінансова та страхова діяльність
112
112
100,0
78
69,6
операції з нерухомим майном
3318
1579
47,6
1739
52,4
845
25,5
професійна, наукова та технічна діяльність
1682
416
24,7
1266
75,3
698
41,5
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
2682
1410
52,6
1272
47,4
214
8,0
освіта
135
2
2
2
2
36
26,7
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
341
341
100,0
105
30,8
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
276
2
2
2
2
24
8,7
надання інших видів послуг
397
397
100,0
205
51,6

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.

2 Дані вилучено з метою забезпечення виконання Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

Інформацію оновлено 21 Жовтня 2015