Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за їх розмірами
за видами економічної діяльності у 2016 році

 
Усього,
тис.грн
У тому числі
великі
підприємства
середні
підприємства
малі
підприємства
з них
мікропідприємства
тис.грн
у % до загального показника відповідного виду діяльності
тис.грн
у % до загального показника відповідного виду діяльності
тис.грн
у % до загального показника відповідного виду
діяльності
тис.грн
у % до загального показника відповідного виду діяльності
Усього1
104722664,9
26680546,0
25,5
62073763,7
59,3
15968355,2
15,2
5345786,5
5,1
у тому числі
 
 
 
 
 
 
 
 
 
сільське, лісове та рибне господарство
6381834,4
4547195,7
71,3
1834638,7
28,7
571346,9
9,0
промисловість
25386052,8
2
2
2
2
2075018,4
8,2
362784,9
1,4
будівництво
2268998,5
1300698,1
57,3
968300,4
42,7
374167,2
16,5
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
66341809,9
2
2
2
2
8736056,3
13,2
3040758,2
4,6
транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
1777514,5
933293,8
52,5
844220,7
47,5
295204,9
16,6
тимчасове розміщування й організація харчування
118164,3
37393,0
31,6
80771,3
68,4
23146,7
19,6
інформація та телекомунікації
120140,0
120140,0
100,0
47248,8
39,3
фінансова та страхова діяльність
16365,7
16365,7
100,0
11936,4
72,9
операції з нерухомим майном
1625166,8
820371,6
50,5
804795,2
49,5
469564,2
28,9
професійна, наукова та технічна діяльність
249162,7
60998,9
24,5
188163,8
75,5
77240,0
31,0
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
307350,6
96771,6
31,5
210579,0
68,5
44329,3
14,4
освіта
11366,1
11366,1
100,0
2522,5
22,2
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
78291,6
2
2
2
2
10603,5
13,5
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
14343,0
2
2
2
2
258,5
1,8
надання інших видів послуг
26104,0
26104,0
100,0
14674,5
56,2

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 20 Жовтня 2017