Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання
за видами економічної діяльності у 2021 році

 
Код за
КВЕД-
2010
Усього,
тис.грн
У тому числі
підприємства
фізичні особи-підприємці
тис.грн
у відсотках
до загального
обсягу
реалізованої
продукції
(товарів, послуг)
тис.грн
у відсотках
до загального
обсягу
реалізованої
продукції
(товарів, послуг)
Усього
 
269012909,2
238567740,0
100,0
30445169,2
100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

A
15960212,3
15476853,5
6,5
483358,8
1,6

Промисловість

B+C+D+E
59951826,0
57700914,7
24,2
2250911,3
7,4

Будівництво

F
5761303,3
5141289,7
2,2
620013,6
2,0

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G
160012352,7
144724123,5
60,7
15288229,2
50,2

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H
9483051,0
5557638,7
2,3
3925412,3
12,9

Тимчасове розміщування й організація харчування

I
1414156,8
373897,2
0,2
1040259,6
3,4

Інформація та телекомунікації

J
2861902,0
336403,4
0,1
2525498,6
8,3

Фінансова та страхова діяльність

K
к
к
к
118120,7
0,4

Операції з нерухомим майном

L
3073236,1
2544667,3
1,1
528568,8
1,7

Професійна, наукова та технічна діяльність

M
2467947,9
533593,1
0,2
1934354,8
6,4

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N
1395739,0
771897,2
0,3
623841,8
2,1

Освіта

P
196785,4
99923,1
0,0
96862,3
0,3

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q
4156150,7
3781598,9
1,6
374551,8
1,2

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R
151580,4
30183,0
0,0
121397,4
0,4

Надання інших видів послуг

S
к
к
к
513788,2
1,7

Примітки.

1. Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

2. Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів та проведених дооцінок показників.

3. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності.

Інформацію оновлено 29 Вересня 2023 p.