Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за їх розмірами
за видами економічної діяльності у 2016 році

  Усього, тис.грн У тому числі
великі
підприємства
середні
підприємства
малі
підприємства
з них
мікропідприємства
тис.грн у % до загального показника відповідного виду діяльності тис.грн у % до загального показника відповідного виду діяльності тис.грн у % до загального показника відповідного виду діяльності тис.грн у % до загального показника відповідного виду діяльності
Усього1
104656853,2
26680546,0
25,5
61536102,3
58,8
16440204,9
15,7
5916261,6
5,7
у тому числі
 
 
 
 
 
 
 
 
 
сільське, лісове та рибне господарство
6379075,3
4544657,3
71,2
1834418,0
28,8
571126,3
9,0
промисловість
25168359,6
2
2
2
2
2100140,7
8,4
374758,5
1,5
будівництво
2198701,4
1273527,7
57,9
925173,7
42,1
379480,3
17,3
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
66809460,7
2
2
2
2
9222516,5
13,8
3546440,3
5,3
транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
1764207,7
921937,3
52,3
842270,4
47,7
288668,4
16,4
тимчасове розміщування й організація харчування
123768,0
37393,0
30,2
86375,0
69,8
28750,4
23,2
інформація та телекомунікації
125603,6
125603,6
100,0
48613,1
38,7
фінансова та страхова діяльність
16365,7
16365,7
100,0
11936,4
72,9
операції з нерухомим майном
1321598,7
564928,1
42,7
756670,6
57,3
459641,7
34,8
професійна, наукова та технічна діяльність
295658,1
60998,9
20,6
234659,2
79,4
133612,8
45,2
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
323298,7
117243,9
36,3
206054,8
63,7
44523,3
13,8
освіта
11366,1
11366,1
100,0
2522,5
22,2
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
78291,6
2
2
2
2
10603,6
13,5
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
14994,0
2
2
2
2
909,5
6,1
надання інших видів послуг
26104,0
26104,0
100,0
14674,5
56,2

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ та без урахування зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

Інформацію оновлено 23 Червня 2017