Витрати на оплату праці на підприємствах за їх розмірами
за видами економічної діяльності у 2016 році

 
Усього,
тис.грн
У тому числі
великі
підприємства
середні
підприємства
малі
підприємства
з них
мікропідприємства
тис.грн
у % до загального показника відповідного виду
діяльності
тис.грн
у % до загального показника відповідного виду діяльності
тис.грн
у % до загального показника відповідного виду діяльності
тис.грн
у % до загального показника відповідного виду діяльності
Усього1
4820900,5
729351,0
15,1
3321035,7
68,9
770513,8
16,0
240904,0
5,0
у тому числі
 
 
 
 
 
 
 
 
 
сільське, лісове та рибне господарство
581984,7
486947,0
83,7
95037,7
16,3
31119,2
5,3
промисловість
2741250,7
2
2
2
2
166000,3
6,1
29356,9
1,1
будівництво
222181,2
154963,7
69,7
67217,5
30,3
22420,4
10,1
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
737503,8
2
2
2
2
197968,8
26,8
66429,9
9,0
транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
171241,4
126897,3
74,1
44344,1
25,9
13823,2
8,1
тимчасове розміщування й організація харчування
28515,7
9311,5
32,7
19204,2
67,3
5873,6
20,6
інформація та телекомунікації
21826,0
21826,0
100,0
9249,5
42,4
фінансова та страхова діяльність
4254,2
4254,2
100,0
3280,4
77,1
операції з нерухомим майном
132344,3
67757,9
51,2
64586,4
48,8
30924,1
23,4
професійна, наукова та технічна діяльність
71432,8
29493,2
41,3
41939,6
58,7
15515,6
21,7
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
62371,7
41055,1
65,8
21316,6
34,2
5949,9
9,5
освіта
3805,9
3805,9
100,0
993,5
26,1
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
18416,2
2
2
2
2
1960,3
10,6
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
15108,2
2
2
2
2
397,9
2,6
надання інших видів послуг
8663,7
8663,7
100,0
3609,6
41,7

1Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 20 Жовтня 2017