Витрати на оплату праці на підприємствах за їх розмірами
за видами економічної діяльності у 2016 році

  Усього, тис.грн У тому числі
великі
підприємства
середні
підприємства
малі
підприємства
з них
мікропідприємства
тис.грн у % до загального показника відповідного виду діяльності тис.грн у % до загального показника відповідного виду діяльності тис.грн у % до загального показника відповідного виду діяльності тис.грн у % до загального показника відповідного виду діяльності
Усього1
4783792,2
729351,0
15,2
3276884,1
68,5
777557,1
16,3
260754,0
5,5
у тому числі
 
 
 
 
 
 
 
 
 
сільське, лісове та рибне господарство
580510,8
485580,5
83,6
94930,3
16,4
30856,4
5,3
промисловість
2733966,2
2
2
2
2
168298,5
6,1
30146,5
1,1
будівництво
217745,7
151124,9
69,4
66620,8
30,6
22068,2
10,1
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
745457,5
2
2
2
2
205585,4
27,6
85640,6
11,5
транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
165918,4
121782,4
73,4
44136,0
26,6
13373,7
8,1
тимчасове розміщування й організація харчування
29283,5
9311,5
31,8
19972,0
68,2
6641,4
22,7
інформація та телекомунікації
22315,4
22315,4
100,0
9359,0
41,9
фінансова та страхова діяльність
4219,4
4219,4
100,0
3245,6
76,9
операції з нерухомим майном
102576,9
39348,1
38,4
63228,8
61,6
30298,5
29,5
професійна, наукова та технічна діяльність
71382,3
29493,2
41,3
41889,1
58,7
16118,3
22,6
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
64185,0
44879,1
69,9
19305,9
30,1
5807,4
9,0
освіта
3805,9
3805,9
100,0
993,5
26,1
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
18416,2
2
2
2
2
1960,3
10,6
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
15345,3
2
2
2
2
635,0
4,1
надання інших видів послуг
8663,7
8663,7
100,0
3609,6
41,7

1Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ та без урахування зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.

 

Інформацію оновлено 23 Червня 2017