Валовий регіональний продукт1

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2013
2014 2015 2016 2017
Усього, у фактичних цінах, млн. грн
4994
6553
7687
10072
12784
12225
14429
17637
20005
20622
24195
31688
35744
51972
У розрахунку на одну особу, у фактичних цінах, грн
4771
6285
7397
9711
12340
11796
13916
16993
19249
19817
23218
30387
34310
49987
Індекс фізичного обсягу (у цінах попереднього року), відсотків
119,0
103,7
103,5
112,1
106,1
86,0
100,2
105,3
104,8
99,3
101,1
95,3
108,2
105,3

1 Починаючи з 2012 року розрахунки здійснено відповідно до Методологічних положень оновленої версії системи національних рахунків 2008 року (наказ Держстату України 17.12.2013 № 398).

 

Інформацію оновлено 02 Квітня 2019 p.