Індекси промислової продукції за основними видами діяльності
у січні 2017 року

(відсотків)
 
Код за КВЕД-2010
Січень 2017р.
до
грудня 2016р.
Січень 2017р.
до
січня 2016р.
Промисловість
B+C+D
82,8
113,7
Добувна та переробна промисловість
B+C
80,4
116,7
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
47,4
85,0
Переробна промисловість
C
80,9
117,1
з неї
 
 
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
70,7
88,9
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
97,7
136,0
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
82,8
117,0
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
84,8
123,2
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
103,1
103,4
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
58,0
111,4
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання
24, 25
49,5
148,9
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
96,9
122,5
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
100,7
98,6

 

Інформацію оновлено 01 Березня 2017