Індекси промислової продукції за видами діяльності
у січні 2018 року

 (відсотків)
 
Код за КВЕД-2010
Січень 2018 до грудня 2017
Січень 2018 до січня 2017
Промисловість
B+C+D
83,5
105,0
Добувна та переробна промисловість
B+C
81,5
107,0
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
72,6
119,2
Переробна промисловість
C
81,6
106,9
з неї
 
 
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
70,5
110,6
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
75,6
108,4
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
86,2
111,7
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
1
1
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
105,5
118,4
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
62,3
102,0
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання
24, 25
85,3
158,0
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
95,2
102,8
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
99,3
94,2

1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 01 Березня 2018