Індекси промислової продукції за видами діяльності
у січні–лютому 2018 року

(відсотків)
 
Код за КВЕД-2010
Лютий 2018
до
січня 2018
Лютий 2018
до
лютого 2017
Січень-лютий 2018 до
січня-лютого 2017
Промисловість
B+C+D
107,9
110,1
107,6
Добувна та переробна промисловість
B+C
110,8
112,4
109,8
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
83,4
66,1
87,3
Переробна промисловість
C
111,1
113,0
110,0
з неї
 
 
 
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
98,6
111,8
111,2
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
108,0
96,7
102,0
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
115,1
118,3
115,1
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
1
1
1
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
92,6
61,7
82,1
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
96,9
104,6
103,3
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання
24, 25
109,6
114,8
132,0
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
111,9
108,2
105,6
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
89,3
94,6
94,6

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 28 Березня 2018