Індекси промислової продукції за основними видами діяльності
у січні–лютому 2017року

(відсотків)
 
Код за КВЕД-2010
Лютий 2017р.
до
січня 2017р.
Лютий 2017р.
до
лютого 2016р.
Січень-лютий 2017р.
до
січня-лютого 2016р.
Промисловість
B+C+D
104,0
101,8
107,6
Добувна та переробна промисловість
B+C
108,0
102,3
108,7
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
150,2
99,1
92,9
Переробна промисловість
C
107,6
102,3
108,9
з неї
 
 
 
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
104,6
92,9
90,9
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
120,8
114,9
123,6
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
110,7
104,4
110,0
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
93,2
139,8
130,6
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
177,6
157,8
132,7
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
105,4
77,3
90,8
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання
24, 25
159,7
127,1
134,7
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
106,2
101,7
110,8
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
81,9
98,4
100,9

 

Інформацію оновлено 29 Березня 2017