Індекси промислової продукції за основними видами діяльності
у січні–березні 2017року

(відсотків)
 
Код за КВЕД-2010
Березень 2017р.
до
лютого 2017р.
Березень 2017р.
до
березня 2016р.
Січень-березень 2017р. до
січня-березня 2016р.
Промисловість
B+C+D
118,1
114,3
110,2
Добувна та переробна промисловість
B+C
123,1
116,9
111,5
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
187,1
89,7
91,2
Переробна промисловість
C
122,3
117,6
111,9
з неї
 
 
 
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
124,9
103,6
95,5
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
99,7
123,1
123,4
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
114,7
121,8
114,5
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
89,9
213,1
148,0
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
70,9
72,4
105,3
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
154,7
110,4
98,6
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання
24, 25
127,9
133,7
128,2
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
116,1
119,6
113,9
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
84,1
94,0
101,7

 

Інформацію оновлено 27 Квітня 2017