Індекси промислової продукції за видами діяльності
у січні–березні 2018 року

(відсотків)
 
Код за КВЕД-2010
Березень 2018 до лютого 2018
Березень 2018 до березня 2017
Січень–березень 2018 до  січня–березня 2017
Промисловість
B+C+D
109,6
102,0
105,7
Добувна та переробна промисловість
B+C
111,9
101,6
106,6
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
159,7
85,0
86,3
Переробна промисловість
C
111,5
101,8
106,8
з неї
 
 
 
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
111,2
99,3
106,7
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
126,4
122,3
109,2
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
104,6
105,3
111,4
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
1
1
1
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
167,5
143,1
101,4
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
120,7
82,9
94,6
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання
24, 25
103,0
105,2
121,2
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
99,5
92,7
100,8
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
93,0
106,4
99,9

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 27 Квітня 2018