Індекси промислової продукції за видами діяльності
у січні–квітні 2018 року

(відсотків)
 
Код за КВЕД-2010
Квітень 2018
до березня 2018
Квітень 2018
до квітня 2017
Січень-квітень 2018
до січня-квітня 2017
Промисловість
B+C+D
87,1
108,3
106,8
Добувна та переробна промисловість
B+C
89,9
110,0
107,5
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
109,3
96,3
89,3
Переробна промисловість
C
89,7
110,2
107,7
з неї
 
 
 
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
93,5
99,4
104,8
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
79,5
108,0
112,3
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
88,7
103,6
109,4
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
1
1
1
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
97,7
93,6
98,9
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
94,7
98,0
95,5
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання
24, 25
84,3
89,3
112,1
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
94,0
117,0
104,3
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
65,0
92,4
101,5

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 30 Травня 2018