Індекси промислової продукції за основними видами діяльності
у січні–квітні 2017року

(відсотків)
 
Код за КВЕД-2010
Квітень 2017р. до
березня 2017р.
Квітень 2017р. до
квітня 2016р.
Січень-квітень 2017р. до
січня-квітня 2016р.
Промисловість
B+C+D
83,3
99,7
107,4
Добувна та переробна промисловість
B+C
83,8
99,8
108,2
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
96,5
65,0
71,8
Переробна промисловість
C
83,6
100,6
108,9
з неї
 
 
 
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
87,7
99,3
96,4
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
100,0
130,7
125,2
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
90,8
110,3
113,4
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
74,5
208,6
156,3
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
152,2
80,4
95,8
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
88,6
80,8
92,8
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання
24, 25
95,4
117,6
124,6
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
74,5
86,3
106,5
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
79,0
98,9
102,1

 

Інформацію оновлено 29 Травня 2017