Індекси промислової продукції за основними видами діяльності
у січні–травні 2017року

(відсотків)
 
Код за КВЕД-2010
Травень 2017р.
до
квітня 2017р.
Травень 2017р.
до
травня 2016р.
Січень-травень 2017р. до
січня-травня 2016р.
Промисловість
B+C+D
110,0
114,1
108,7
Добувна та переробна промисловість
B+C
113,4
116,1
109,5
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
107,7
107,2
77,9
Переробна промисловість
C
113,5
116,3
110,1
з неї
 
 
 
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
113,1
106,7
98,5
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
104,6
143,2
128,7
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
112,7
116,0
114,0
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
115,1
125,4
149,9
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
44,0
52,2
86,8
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
127,7
104,5
95,6
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання
24, 25
105,2
127,9
123,6
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
121,2
121,2
109,3
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
78,9
92,4
101,8

 

Інформацію оновлено 29 Червня 2017