Індекси промислової продукції за видами діяльності
у січні–травні 2018 року

(відсотків)
 
Код за КВЕД-2010
Травень 2018 до квітня 2018
Травень 2018 до травня 2017
Січень-травень 2018
до січня-травня 2017
Промисловість
B+C+D
108,7
105,9
106,4
Добувна та переробна промисловість
B+C
110,4
106,5
107,0
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
111,9
100,0
91,8
Переробна промисловість
C
110,4
106,6
107,2
з неї
 
 
 
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
10-12
107,8
94,9
102,5
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
119,0
122,5
114,5
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
111,6
103,1
108,0
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
1
1
1
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
72,7
154,7
105,8
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
133,4
91,1
94,3
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання
24, 25
138,6
117,6
113,4
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
99,1
95,9
102,5
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
91,1
99,0
102,1

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 27 Червня 2018p.