Індекси промислової продукції за видами діяльності
у січні–червні 2018 року

(відсотків)
 
Код за КВЕД-2010
Червень 2018
до
травня
2018
Червень 2018
до
червня
2017
Січень-червень 2018
 до
січня-червня 2017
Промисловість
B+C+D
99,2
110,7
107,1
Добувна та переробна промисловість
B+C
99,1
111,1
107,7
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
233,3
201,3
115,6
Переробна промисловість
C
97,3
109,5
107,6
з неї
 
 
 
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
10-12
99,6
103,5
102,6
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
87,8
97,4
111,2
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
100,6
102,1
107,0
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
1
1
1
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
111,4
77,4
99,7
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
94,8
105,7
96,4
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання
24, 25
86,4
112,0
113,1
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
101,5
102,3
102,5
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
100,2
105,5
102,1

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.


Інформацію оновлено 27 Липня 2018