Індекси промислової продукції за основними видами діяльності
у січні–червні 2017року

(відсотків)
 
Код за КВЕД-2010
Червень 2017р.
до
травня 2017р.
Червень 2017р.
до
червня 2016р.
Січень-червень 2017р. до
січня-червня 2016р.
Промисловість
B+C+D
96,0
108,8
108,8
Добувна та переробна промисловість
B+C
96,4
110,0
109,6
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
115,9
96,9
81,4
Переробна промисловість
C
96,2
110,2
110,1
з неї
 
 
 
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
91,2
100,7
98,9
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
111,0
148,4
132,1
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
100,2
116,8
114,5
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
125,0
107,1
139,9
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
222,5
118,6
92,1
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
86,8
89,3
94,4
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання
24, 25
90,3
107,2
120,4
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
96,2
116,2
110,3
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
90,5
95,7
102,3

 

Інформацію оновлено 27 Липня 2017