Індекси промислової продукції за основними видами діяльності
у січні–липні 2017року

(відсотків)
 
Код за КВЕД-2010
Липень 2017р.
до
червня 2017р.
Липень 2017р.
до
липня 2016р.
Січень-липень 2017р. до
січня-липня 2016р.
Промисловість
B+C+D
98,3
101,8
107,6
Добувна та переробна промисловість
B+C
97,7
102,0
108,2
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
95,9
114,6
85,7
Переробна промисловість
C
97,7
101,8
108,6
з неї
 
 
 
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
104,0
97,5
98,6
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
97,2
136,4
132,7
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
91,8
94,4
111,1
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
120,0
108,6
133,1
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
114,9
75,5
88,3
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
105,4
92,6
94,1
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання
24, 25
90,1
98,1
116,8
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
87,2
97,5
108,5
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
105,7
99,7
102,4

 

Інформацію оновлено 29 Серпня 2017