Індекси промислової продукції за видами діяльності
у січні–липні 2018 року

(відсотків)
 
Код за КВЕД-2010
Липень 2018
  до
червня 2018
Липень 2018
до
липня   2017
Січень-липень 2018
до  січня-липня 2017
Промисловість
B+C+D
99,4
111,7
107,7
Добувна та переробна промисловість
B+C
99,0
112,1
108,3
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
22,3
46,8
103,7
Переробна промисловість
C
101,4
113,2
108,3
з неї
 
 
 
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
10-12
105,4
104,8
102,9
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
104,5
105,9
110,4
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
109,2
122,9
109,2
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
1
1
1
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
137,1
92,4
98,2
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
109,6
105,2
97,8
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання
24, 25
114,6
142,9
117,1
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
84,6
98,0
101,9
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
104,1
106,3
102,6

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 29 Серпня 2018