Індекси промислової продукції за основними видами діяльності
у січні–серпні 2017 року

(відсотків)
 
Код за КВЕД-2010
Серпень 2017р.
до
липня 2017р.
Серпень 2017р.
до
серпня 2016р.
Січень-серпень 2017р. до
січня-серпня 2016р.
Промисловість
B+C+D
98,6
102,8
107,0
Добувна та переробна промисловість
B+C
98,7
103,8
107,7
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
88,7
77,3
84,5
Переробна промисловість
C
98,9
104,3
108,1
з неї
 
 
 
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
88,2
92,9
97,9
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
100,8
113,9
129,8
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
103,5
107,9
110,7
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
84,9
82,3
123,2
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
98,4
100,0
90,0
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
104,6
96,5
94,4
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання
24, 25
106,7
97,2
113,9
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
96,0
99,3
107,4
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
97,3
92,9
101,2

 

Інформацію оновлено 27 Вересня 2017