Індекси промислової продукції за видами діяльності
у січні–серпні 2018 року

(відсотків)
 
Код за КВЕД-2010
Серпень 2018  
до  липня 2018
Серпень 2018  до
  серпня  2017
Січень-серпень 2018  
до  січня-серпня 2017
Промисловість
B+C+D
93,2
104,5
107,2
Добувна та переробна промисловість
B+C
92,5
104,3
107,7
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
65,4
32,3
93,7
Переробна промисловість
C
92,7
105,5
107,9
з неї
 
 
 
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
10-12
89,3
105,8
103,3
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
104,4
108,4
110,1
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
84,6
95,3
106,9
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
1
1
1
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
91,2
85,7
96,2
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
99,9
99,6
98,1
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання
24, 25
96,5
129,4
118,7
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
107,3
109,7
102,8
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
101,6
105,9
103,1

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 27 Вересня 2018