Індекси промислової продукції за основними видами діяльності
у січні–вересні 2017 року

(відсотків)
 
Код за КВЕД-2010
Вересень 2017р.
до
серпня 2017р.
Вересень 2017р.
до
вересня 2016р.
Січень-вересень 2017р. до
січня-вересня 2016р.
Промисловість
B+C+D
116,8
95,6
105,4
Добувна та переробна промисловість
B+C
118,0
95,2
105,9
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
74,4
72,8
83,9
Переробна промисловість
C
118,7
95,5
106,2
з неї
 
 
 
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
166,0
97,7
97,9
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
102,2
113,9
127,6
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
104,2
111,1
110,7
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
103,7
118,1
122,5
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
57,4
99,5
90,7
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
112,2
93,8
94,4
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання
24, 25
99,6
140,7
116,4
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
124,1
106,4
107,3
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
104,2
100,6
101,7

 

Інформацію оновлено 27 Жовтня 2017