Індекси промислової продукції за основними видами діяльності
у січні–жовтні 2017року

(відсотків)
 
Код за КВЕД-2010
Жовтень 2017р.
до
вересня 2017р.
Жовтень  2017р.
до
жовтня 2016р.
Січень-жовтень 2017р. до
січня-жовтня 2016р.
Промисловість
B+C+D
107,2
103,4
105,2
Добувна та переробна промисловість
B+C
105,8
103,6
105,6
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
84,9
56,1
80,9
Переробна промисловість
C
106,1
104,3
106,0
з неї
 
 
 
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
114,6
98,2
97,9
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
95,0
119,6
126,7
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
100,3
103,6
109,9
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
120,7
111,7
121,0
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
84,7
77,4
89,7
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
106,9
114,8
96,5
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання
24, 25
105,0
119,6
116,7
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
103,8
114,4
108,0
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
124,2
102,0
101,6

 

Інформацію оновлено 28 Листопада 2017