Індекси обсягу промислової продукції за січень–грудень 2007 року

 

 

Індекси обсягу промислової продукції
(у порівнянних цінах), у %

грудень 2007р. до листопада 2007р.

грудень 2007р. до грудня 2006р.

січень–грудень 2007р. до січня–грудня 2006р.

Промисловість

86,7

155,2

143,7

Добувна промисловість

89,8

109,1

117,1

Добування паливно-енергетичних корисних копалин

89,5

108,8

117,6

Добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних

99,2

122,1

103,3

Переробна промисловість

86,7

157,2

144,7

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв

та тютюнових виробів

71,1

118,9

125,1

Легка промисловість

101,3

135,5

100,4

текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра

102,7

136,9

100,1

виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших

матеріалів

80,9

114,3

104,4

Оброблення деревини та виробництво виробів

з деревини, крім меблів

87,8

122,4

131,1

Целюлозно-паперове виробництво;

видавнича діяльність

100,6

140,2

146,9

Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення

Хімічна та нафтохімічна промисловість

98,6

108,2

97,5

хімічне виробництво

86,4

115,4

107,9

виробництво гумових та пластмасових виробів

99,8

107,7

96,7

Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

89,3

142,7

135,7

Металургійне  виробництво та виробництво готових металевих виробів

97,8

105,2

106,5

Машинобудування

95,5

220,3

169,1

виробництво машин та устаткування

95,0

110,5

112,9

виробництво електричного, електронного

та оптичного устаткування

91,4

76,8

105,7

виробництво транспортних засобів та устаткування

95,6

257,2

182,4

Виробництво та розподілення електроенергії, газу, тепла та води

83,9

107,7

120,8

Примітка. Індекси обсягу промислової продукції формуються без урахування діяльності з розподілення теплоенергії,газу, води.