Індекси промислової продукції за основними видами діяльності
за 2014 рік
(уточнені дані)

(відсотків)
  Код за КВЕД-2010 Грудень 2014р. до листопада 2014р. Грудень 2014р. до грудня 2013р. 2014р. до 2013р.
Промисловість
B+C+D
89,0
99,9
103,2
Добувна та переробна промисловість
B+C
86,3
99,8
103,8
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
87,1
80,0
73,5
Переробна промисловість
C
86,3
100,3
104,6
з неї
 
 
 
 
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
78,6
97,2
110,3
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
97,9
98,0
90,8
виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
99,1
102,0
94,0
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
1
1
1
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
127,5
156,0
110,4
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
96,0
114,4
105,6
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання
24, 25
128,7
76,0
78,0
машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
86,3
128,7
112,7
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
113,9
100,5
98,0

1Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».