Індекси промислової продукції за основними видами діяльності
за 2015 рік

 (відсотків)
  Код за КВЕД-2010
Грудень 2015р.
до
листопада
 2015р.
Грудень
2015р.
до
грудня
 2014р.
2015р. до 2014р.
Промисловість
B+C+D
91,3
94,6
98,6
Добувна та переробна промисловість
B+C
88,3
94,3
98,8
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
91,1
113,3
113,8
Переробна промисловість
C
88,3
94,0
98,5
з неї
 
 
 
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
74,5
77,6
96,1
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
114,8
124,8
114,7
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
101,6
92,9
99,3
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
1
1
1
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
111,5
137,7
97,3
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
86,4
91,6
102,2
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання
24, 25
93,7
103,2
84,7
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
88,4
99,0
108,4
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
118,4
96,7
96,4

1Інформацію вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.

 

Інформацію оновлено 28 Січня 2016