Індекси промислової продукції за основними видами діяльності
у 2016 році

(відсотків)
  Код за КВЕД-2010
Грудень 2016р. до листопада 2016р.
Грудень 2016р. до грудня 2015р.
2016р. до 2015р.
Промисловість
B+C+D
91,3
110,5
99,8
Добувна та переробна промисловість
B+C
89,8
110,7
99,3
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
120,0
65,3
70,8
Переробна промисловість
C
89,4
111,8
100,0
з неї
 
 
 
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
70,2
104,8
89,1
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
103,2
76,1
94,0
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
93,8
116,3
111,6
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
104,5
105,3
88,9
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
92,2
52,5
96,4
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
91,3
100,2
98,9
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання
24, 25
149,9
127,3
115,2
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
93,2
109,7
92,6
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
105,0
109,3
105,0

 

Інформацію оновлено 27 Січня 2017