Індекси промислової продукції
за видами діяльності у 2018 році

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)
 
Код за КВЕД-2010
Січень
Промисловість
B+C+D
105,0
Добувна та переробна промисловість
B+C
107,0
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
119,2
Переробна промисловість
С
106,9
з неї
 
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
10-12
110,6
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
108,4
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
111,7
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
1
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
118,4
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22,23
102,0
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24,25
158,0
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
102,8
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
94,2

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 01 Березня 2018