Індекси промислової продукції
за основними видами діяльності у 2017 році

 (відсотків до відповідного періоду попереднього року)
 
Код за КВЕД-2010
Січень
Січень- лютий
Промисловість
B+C+D
113,7
107,6
Добувна та переробна промисловість
B+C
116,7
108,7
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
85,0
92,9
Переробна промисловість
C
117,1
108,9
з неї
 
 
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
88,9
90,9
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
136,0
123,6
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
117,0
110,0
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
123,2
130,6
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
103,4
132,7
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
111,4
90,8
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання
24, 25
148,9
134,7
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
122,5
110,8
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
98,6
100,9

 

 

Інформацію оновлено 29 Березня 2017