Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2018 році

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)
 
Код за КВЕД-2010
Січень
Січень- лютий
Промисловість
B+C+D
105,0
107,6
Добувна та переробна промисловість
B+C
107,0
109,8
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
119,2
87,3
Переробна промисловість
С
106,9
110,0
з неї
 
 
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
10-12
110,6
111,2
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
108,4
102,0
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
111,7
115,1
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
1
1
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
118,4
82,1
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22,23
102,0
103,3
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24,25
158,0
132,0
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
102,8
105,6
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
94,2
94,6

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 28 Березня 2018