Індекси промислової продукції за основними видами діяльності
у 2017 році

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)
 
Код за КВЕД-2010
Січень
Січень- лютий
Січень- березень
Промисловість
B+C+D
113,7
107,6
110,2
Добувна та переробна промисловість
B+C
116,7
108,7
111,5
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
85,0
92,9
91,2
Переробна промисловість
C
117,1
108,9
111,9
з неї
 
 
 
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
88,9
90,9
95,5
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
136,0
123,6
123,4
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
117,0
110,0
114,5
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
123,2
130,6
148,0
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
103,4
132,7
105,3
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
111,4
90,8
98,6
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання
24, 25
148,9
134,7
128,2
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
122,5
110,8
113,9
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
98,6
100,9
101,7

 

Інформацію оновлено 27 Квітня 2017