Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у 2013 році

(уточнені дані)
(відсотків до відповідного періоду попереднього року)

 
Код за КВЕД-2010
Січень
Січень- лютий
Січень- березень
Січень- квітень
Січень- травень
Січень- червень
Січень- липень
Січень-серпень Січень-вересень Січень-жовтень Січень-листопад Січень-грудень
Промисловість
B+C+D
104,5
103,2
102,5
105,7
103,9
103,1
104,0
104,1
103,5
102,6
102,6
102,9
Добувна та переробна промисловість
B+C
104,2
104,8
102,6
106,3
104,1
103,2
104,2
104,3
103,5
102,4
102,7
103,1
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
81,1
92,6
73,0
84,1
88,2
94,1
98,1
99,5
103,0
105,6
105,1
105,6
Переробна промисловість
C
104,8
105,0
103,5
106,9
104,6
103,5
104,3
104,4
103,5
102,3
102,6
103,0
з неї
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
106,1
105,3
100,5
104,9
102,9
101,9
103,1
104,7
103,0
100,0
100,8
101,7
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
104,7
97,6
101,2
105,2
102,8
104,7
105,6
106,1
106,6
104,9
102,8
103,3
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
97,0
106,0
106,3
111,6
109,3
108,2
109,1
108,6
108,8
108,6
109,3
108,7
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
89,4
113,9
87,4
95,8
89,2
96,2
91,7
97,8
101,7
104,4
103,4
104,6
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
98,8
110,5
102,8
101,7
95,8
94,5
94,9
95,9
96,7
96,4
95,4
97,5
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання
24, 25
105,2
101,5
102,7
98,7
92,9
85,6
85,0
80,8
79,1
79,1
80,4
81,6
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
 
26-30
101,5
99,4
101,1
104,1
102,2
102,5
102,2
103,5
103,8
103,3
103,4
103,2
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
106,0
95,3
101,9
102,0
102,2
102,2
102,4
102,6
103,1
104,6
102,3
101,1

 1Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».