Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у 2014 році
(уточнені дані)

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)
  Код за КВЕД-2010 Січень Січень- лютий Січень- березень Січень- квітень Січень- травень Січень- червень Січень- липень Січень-серпень Січень-вересень Січень-жовтень Січень-листопад Січень-грудень
Промисловість
B+C+D
102,1
99,9
101,1
99,9
102,6
103,3
103,7
103,0
104,2
104,2
103,5
103,2
Добувна та переробна промисловість
B+C
102,4
99,8
102,3
100,8
103,6
104,2
104,5
103,7
105,0
105,0
104,1
103,8
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
118,7
116,3
117,1
98,6
89,5
82,8
78,2
73,5
72,1
73,1
73,0
73,5
Переробна промисловість
C
102,0
99,5
102,0
100,8
104,0
104,8
105,2
104,5
105,9
106,0
105,0
104,6
з неї
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
108,1
103,7
107,8
107,3
111,5
113,6
113,4
111,5
114,1
113,0
111,7
110,3
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
82,5
77,2
81,8
83,5
87,5
85,4
88,3
86,2
87,0
88,1
90,2
90,8
виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
113,9
105,4
102,4
96,5
96,5
94,7
93,4
93,8
93,7
93,4
93,3
94,0
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
152,4
140,4
148,0
132,5
133,6
126,7
116,0
112,9
113,9
109,5
108,1
110,4
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
110,3
96,4
104,5
109,1
113,4
109,8
107,3
105,3
104,9
104,4
104,8
105,6
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання
24, 25
57,2
58,1
62,9
66,8
77,7
81,4
82,0
81,8
82,0
82,3
78,2
78,0
машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
98,4
99,5
101,0
100,0
104,1
105,5
107,3
107,0
109,2
111,3
111,4
112,7
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
101,0
100,3
94,3
94,2
95,6
96,6
97,2
97,6
97,7
97,2
97,7
98,0

1Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».