Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у 2015 році
(уточнені дані)

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)
  Код за КВЕД-2010
Січень
Січень- лютий
Січень- березень
Січень- квітень
Січень- травень
Січень- червень
Січень- липень
Січень-серпень Січень-вересень Січень-жовтень Січень-листопад Січень-грудень
Промисловість
B+C+D
99,4
105,4
107,3
107,9
104,8
104,9
103,6
102,1
101,2
99,8
99,0
98,6
Добувна та переробна промисловість
B+C
100,8
107,4
109,1
109,5
105,9
105,9
104,4
102,7
101,7
100,1
99,3
98,9
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
115,6
137,0
120,6
121,3
129,5
132,0
128,2
124,2
120,6
114,4
113,8
114,7
Переробна промисловість
C
100,4
106,8
108,8
109,2
105,4
105,4
103,9
102,3
101,3
99,8
99,0
98,6
з неї
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
95,3
98,7
101,7
101,7
100,9
102,7
103,7
102,8
102,3
100,2
97,9
96,1
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
110,6
115,2
110,5
105,3
103,9
111,3
111,4
115,4
114,2
114,4
113,6
115,1
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
90,9
92,9
97,1
100,1
100,3
100,8
99,4
98,8
100,7
101,0
100,0
99,4
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
85,4
73,4
77,0
81,7
76,1
84,6
92,6
91,4
90,8
90,8
94,5
97,4
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
105,8
110,3
114,8
107,2
102,6
105,6
105,6
105,2
104,2
103,4
103,2
102,3
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання
24, 25
97,1
99,5
101,6
99,3
86,1
86,9
89,8
82,4
79,3
78,2
82,9
85,0
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
126,3
135,6
135,6
131,1
122,6
121,1
118,1
115,3
113,0
110,6
109,2
108,4
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
92,2
93,9
95,9
97,2
96,9
96,8
96,8
96,8
96,6
96,8
96,4
95,6

1Інформацію вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.

 

Інформацію оновлено 26 Лютого 2016