Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у 2016 році

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)
  Код за КВЕД-2010
Січень
Січень- лютий
Січень- березень
Січень- квітень
Січень- травень
Січень- червень
Січень- липень
Січень-серпень Січень-вересень Січень-жовтень Січень-листопад Січень-грудень
Промисловість
B+C+D
95,3
94,4
93,7
93,1
94,4
93,9
94,2
94,9
96,5
97,9
98,8
99,8
Добувна та переробна промисловість
B+C
93,8
93,6
92,7
92,3
93,7
93,2
93,4
94,2
95,9
97,4
98,3
99,3
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
41,9
43,2
67,1
75,1
69,4
68,9
68,1
71,3
71,8
73,0
70,9
70,8
Переробна промисловість
C
95,2
95,0
93,3
92,7
94,3
93,8
94,0
94,8
96,5
97,9
98,9
100,0
з неї
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
100,0
96,7
91,0
86,7
85,3
82,3
81,3
81,7
83,3
86,3
87,9
89,1
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
86,0
103,6
104,6
105,6
103,2
98,9
96,3
96,5
97,7
97,1
96,1
94,0
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
96,6
101,6
99,6
101,4
104,7
106,7
110,9
111,4
109,3
109,6
111,1
111,6
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
1
1
1
79,9
81,7
87,3
90,5
92,4
87,7
86,9
87,1
88,9
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
120,6
111,3
111,0
121,0
124,2
103,1
104,4
106,2
102,3
104,8
101,0
96,4
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
92,8
104,8
95,1
99,5
101,5
100,5
99,5
99,9
100,7
99,1
98,8
98,9
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання
24, 25
98,7
104,8
112,9
118,9
122,0
120,8
112,0
119,2
118,0
118,3
113,7
115,2
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
81,9
83,5
83,5
86,0
87,6
87,1
88,4
89,0
89,6
89,9
91,2
92,6
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
103,9
99,6
100,7
99,2
99,9
100,3
101,2
101,5
102,1
103,0
103,7
105,0

1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.

 

Інформацію оновлено 27 Січня 20178