Індекси промислової продукції у 2009 році

(уточнені дані)

 

                                                                                                                      (відсотків до відповідного періоду 2008 року)

 

Січень

Січень- лютий

Січень- березень

Січень- квітень

Січень- травень

Січень- червень

Січень- липень

Січень-серпень

Січень-вересень

Січень-жовтень

Січень-листопад

Січень-грудень

Промисловість

41,9

37,3

39,2

40,6

41,7

42,7

44,1

45,0

46,2

48,5

49,9

51,7

Добувна промисловість

96,4

98,3

106,1

105,3

99,4

89,5

84,8

81,2

78,7

77,6

76,9

75,8

Добування паливно-енергетичних корисних копалин

96,8

98,5

107,8

108,5

105,7

97,4

93,9

90,2

86,9

85,2

84,3

82,4

Добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних

31,9

62,0

22,8

34,1

23,2

24,4

23,9

25,0

28,6

30,1

30,0

30,6

Переробна промисловість

38,8

34,2

36,2

37,6

38,9

40,3

42,0

43,0

44,4

46,8

48,3

50,2

з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових   виробів

80,4

80,1

79,4

80,9

80,0

80,3

78,6

77,6

77,9

78,5

76,8

77,4

Легка промисловість

49,8

50,8

55,5

57,5

59,7

69,0

78,1

82,2

84,2

86,9

89,1

87,4

текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та    виробів з хутра

51,1

52,2

57,1

58,5

60,0

70,2

80,1

84,4

86,6

89,7

91,9

90,0

виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

26,8

30,3

34,4

46,2

55,5

52,9

51,6

52,3

51,3

49,8

49,8

49,9

Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів

76,7

59,1

60,1

66,1

66,5

67,6

70,2

72,7

76,6

79,4

81,4

84,1

Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність

55,3

56,7

53,7

55,2

57,2

61,4

65,7

68,4

70,2

74,4

75,9

76,8

Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення

Хімічна та нафтохімічна промисловість

86,9

87,5

91,8

92,5

90,4

90,0

90,6

92,5

86,8

87,1

87,2

88,0

хімічне виробництво

91,4

76,1

83,7

81,5

85,7

84,7

87,9

90,0

78,2

77,9

76,6

75,2

виробництво гумових та пластмасових виробів

85,2

97,7

100,2

105,5

95,6

95,4

93,6

95,1

96,5

97,1

98,6

101,4

Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

14,4

15,7

18,4

25,6

40,4

45,1

43,0

41,3

40,5

39,6

38,5

37,5

Металургійне  виробництво та виробництво готових металевих виробів

39,3

39,8

39,9

40,7

41,1

41,9

43,9

44,9

44,9

43,9

45,4

48,3

Машинобудування

12,7

10,1

10,6

10,6

11,1

11,2

11,9

12,3

13,4

14,7

15,8

17,1

виробництво машин та устатковання

28,8

29,7

34,5

34,4

35,1

34,7

36,3

35,6

37,1

39,0

41,9

44,4

виробництво електричного, електронного та оптичного устатковання

73,8

65,7

65,7

68,0

72,6

74,6

72,0

72,6

75,3

78,2

78,8

82,2

виробництво транспортних засобів та устатковання

4,3

2,2

1,8

1,4

1,3

1,2

1,2

1,3

1,5

1,6

1,6

1,7

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

Примітка. Індекси промислової продукції формуються без урахування діяльності з розподілення теплоенергії, газу, води.