Обсяг реалізованої промислової продукції
за основними видами діяльності
у січні 2017 року

  Код за КВЕД-2010
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу
тис.грн
у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість
B+C+D+Е
2470693,9
100,0
Добувна та переробна промисловість
B+C
1700959,8
68,9
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
6183,4
0,3
Переробна промисловість
С
1694776,4
68,6
з неї
 
 
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
415914,0
16,8
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
30639,4
1,2
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
299817,2
12,1
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
8289,3
0,3
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
7326,9
0,3
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
84614,5
3,4
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
35195,5
1,4
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
703284,6
28,5
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
754760,8
30,5
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
14973,3
0,6

 

Інформацію оновлено 07 Березня 2017